اسفند ۱۸, ۱۳۹۷

نوآوری در کسب و کار

خبرهای زیادی از تعطیلی کسب و کارها به گوش می رسد و این موضوع بسیار ناراحت کننده ای است در هر کسب و کاری افراد زیادی در حال کسب درآمد می باشند با تعطیلی هریک از آنها عده زیادی از انسان ها درآمد خود را از دست می دهند پس پابرجا بودن و یا تعطیلی کسب و کارها موضوع بسیار […]